Política de privacitat

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris en relació amb la navegació a través de la pàgina web www.carnelena.com (en endavant carnelena), l’adquisició de la condició d’usuari, els drets i obligacions associats a tal condició, així com les transaccions comercials i la utilització dels serveis que figuren en el mateix.

Al fer servir aquesta pàgina web vostè queda vinculat a aquestes condicions, política de privacitat i avís legal, per això recomanem que llegeixi atentament les condicions. Si no hi està d’acord, haurà d’abandonar la pàgina web. Aquestes condicions poden ser modificades en qualsevol moment, pel que haurà de llegir-les abans de fer qualsevol encàrrec.

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social:
CIF:
Domicili:
Telèfon:
Correu electrònic:

 • Com obtenim les seves dades? Quines dades utilitzem?

Les dades de caràcter personal que utilitza carnelena procedeixen del mateix interessat. Les categories de dades de caràcter personal que es tractaran són:

Dades d’identificació:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI / NIE / Passaport o document equivalent
 • Direccions postals 
 • Adreces electròniques
 • Sexe
 • Data de naixement

Informació comercial

Dades econòmiques:

 • Número de compte bancari
 • Número de targeta de crèdit

CarnElena no tracta dades especialment protegides

 • Amb quina finalitat tractarem les seves dades?

Tenint present la base legitimadora del tractament de dades, són necessàries per:

 1. Gestionar la relació mercantil que ha subscrit i contractat amb nosaltres
  a) Execució d’un contracte (habilitat per l’article 6.1.b RGPD)
  b)
  Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 6.1.4 RGPD)
 2. Realització d’un pressupost ajustat a les seves necessitats.
  a)
  Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 6.1.a RGPD)
 3. Gestionar les comunicacions per correu electrònic amb interessats
  a)
  Consentiment de l’interessat (habilitat per l’article 6.1.a RGPD)
  b)
  Interès legítim (habilitat per l’article 6.1.f RGPD)
 4. Gestió dels empleats i recursos humans interns del negoci
  a)
  Execució contractual (habilitada per l’article 6.1.b RGPD)
 5. Facilitar la navegació per la nostra pàgina web
 6. Enviament de formularis de contacte i de publicitat personalitzada sobre els serveis de Carnelena.
  a) Consentiment manifestat expressament a l’acceptar la present política de protecció de dades (habilitada per l’article 6.1.a)

Totes les dades recollides són necessàries per la prestació del servei. No obstant això, aquelles dades marcades amb un asterisc (*) seran obligatòries. En el cas que les dades obligatòries no siguin facilitades, CarnElena no podrà donar-li el servei contractat.

 • Durant quant de temps tindrem les seves dades?

Les dades personals que ens proporcioneu seran conservades mentre es porti a terme la relació mercantil vigent, en excepció del correu electrònic i el seu nom per tal d’enviar informació comercial vinculada amb el nostre sector. Si en algun moment vol anul·lar aquesta informació, ho podrà fer des del mateix correu.

 • A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a terceres empreses. A més, l’informem que les seves dades no es transferiran internacionalment a cap tercer país.

 • Quins drets tinc en matèria de protecció de dades?

Pot exercitat qualsevol dels següents drets comunicant-ho al número de telèfon: XXX XXX XXX o a la adreça electrònica: info@carnelena.com. En tot cas, seguint la normativa vigent té reconegut el:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o suspensió
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament
 • Dret a oposar-se al tractament de les dades
 • Dret a la portabilitat